روزی دیگر

استاد راهنما هفته پیش بهم ایمیل زده بود که میخواد بره اندونزی! توی یک کنفرانسی که ربطی هم به زمینه کاریش نداره شرکت کنه!!! و از من خواست که اگر میتونم یک مقاله برای این کنفرانس آماده کنم. من هم که فکر میکردم با انجام دادن این کار کارم رو راه میندازه و بهم اجازه دفاع میده ٢-٣ روزه مقاله رو آماده کردم. ظاهرا بی کاری به من نیومده!

اما جاتون خالی!! استاد خان حالا انتظار دارن که مقاله ژورنال براشون بدیم!! گریه  آخه وقتی هییییچ کمکی به من نکرده چرا این قدر از من توقع داره؟؟ تا مقاله ژورنال به اسمش ندم دست از سرم بر نمیداره. ناراحت من میخوام زودتر فارغ التحصیل بشم. تو محل کارم هم دارن از دست مرخصی هام شاکی میشن.

/ 1 نظر / 5 بازدید
الهام

فکر کردی همه استاد من هستن که بگن برو دیگه توروخدا!!!!منم نازکنم بگم oh... osiii i love you![قلب] [چشمک]