انار دل

خدا مشتی خاک را بر گرفت. می خواست لیلی را بسازد،

از خود در آن دمید و لیلی پیش از آن که با خبر شود عاشق شد.

سالیانی است که لیلی عشق می ورزد،

لیلی باید عاشق باشد. زیرا خداوند در آن دمیده است و هرکه خدا در آن بدمد، عاشق می شود.

لیلی نام تمام دختران ایران زمین است، نام دیگر انسان

.....

لیلی زیر درخت انار نشست.
درخت انار عاشق شد، گل داد، سرخ سرخ.
گل‌ها انار شد، داغ داغ.هر اناری هزار تا دانه داشت.
دانه‌ها عاشق بودند.دانه‌ها توی انار جا نمی‌شدند.
انار کوچک بود.دانه‌ها ترکیدند.انار ترک برداشت.
خون انار روی دست لیلی چکید.
لیلی انار ترک خورده را از شاخه چید. مجنون به لیلی اش رسید.
خدا گفت:راز رسیدن فقط همین بود.
کافی است انار دلت ترک بخورد....

 

برگرفته از "لیلی نام تمام دختران زمین است" به قلم زیبای عرفان نظر آهاری

/ 3 نظر / 32 بازدید