شناخت

                 ما دیگران را دیر می شناسیم، خودمان را دیرتر!

موافقید؟

/ 3 نظر / 8 بازدید
مبهوت

بدجوری موافقم

رضا درخشاني دولت آباد

از اينكه از وب سايت اينجانب ديدن كرده بوديد بسيار سپاسگزارم. انتظار دارم خودتان را معرفي كنيد تا بيشتر باهم آشنا شويم و شايد با همديگر دوست شديم. انشاءالله

مبهوت

چشمم روشن ! می خواد دوست بشه! عجب دور و زمونه ای شده ها! (این پیام رو تایید نکنی!)