سال های پیش از نجوم


سال های پیش از نجوم

اگر از دریاهای دور
به جزیره تنهائی من
بازایی
ساعت و قطب نما را
در پایت

خواهم شکست
و زورق نمناک ترا
با هیزم پاروها
به آتش خواهم کشید
و فارغ از نگاه حسود ماهی ها
تنت را
با شیر گرم
شست و شو خواهم داد
ای نیمی از زن
و نیمی از ماهی
ای که فلس های تنت

لطیف تر از آواز زنبق هاست
وقتی که آبشار نقره یی گیسوان تو
بر  پیکرت فرو می ریزد
و چشمان مرطوب تو
یاد علف های باران خورده ماه اردیبهشت را
در خاطرم زنده می کند
با تو
خواهم گفت
عشق چیزی ست به عظمت ستاره در سال های پیش از نجوم

کيومرث منشی زاده/ 1 نظر / 6 بازدید
دانشجویان آزادیخواه و برابری طلب دانشگاههای سراسر

از امروز گروه هايي با نام "ناصحان" با انجام مانور "تذکر لساني" موجوديت خود را اعلام مي کنند.گروه ‏ناصحان متشکل از بسيجياني است که "آموزش هاي ويژه مربيان عفاف و حجاب" را گذرانده اند.‏ گروه هاي "ناصحان" به دنبال آماده شدن لايحه تشکيل "وزارت امر به معروف و نهي از منکر" توسط دولت، ‏تشکيل شده و به نظر مي رسد که آنها قرار است نيروي لازم براي تشکيل اين وزارتخانه را آماده کنند. مانور تذکر لساني امروز و در اولين روز از هفته "امر به معروف و نهي از منکر" در سراسر کشور به اجرا در ‏مي آيد. مجريان اين مانور گروه هايي هستند که فرماندهان بسيج آن را "گروه ناصحان" نام داده اند.‏