مهندس!!!

گرفتم بعد عمری مدرکی چند 
 
‏و اینجانب شدم حالا مهندس

 
‏ندانستم که ریزد ازچپ و راست
 
 
‏ز پایین و از آن بالا مهندس
 !
 
‏غضنفر گاری اش را هول نمیداد
:
 
‏د ِ یالا هول بده یالا  مهندس !

 ‏تقی هم چونه میزد کنجبازار 
 
‏نمی ارزه واسم والا مهندس !
 
   
 *** 
 
‏بهمرد قهوه چی میگفت اصغر

 
‏دو تا چایی قند پهلو مهندس!
 
 
‏شنیدم کودکی میگفت در ده
 
 
‏به مردی با چپق خالو مهندس
 !
 
‏زجنب دکه ای بگذشت مردی
 
 
‏صدا آمد " آب آلبالو" ‏مهندس !
 ‏خلاصه میخورد خون جماعت 
 
‏همیشه بدتر از زالومهندس
 !
   
 *** 
 
‏شنیدم با تشر میگفت معمار
 
 
‏به آن وردست حمالشمهندس

 
‏همین مانده که از فردا بگویند
 
 
‏به گوساله و امثالشمهندس
 ! 
 
‏یهو یاد سکینه کردم ای داد
 
 
‏فدای آن لب و خالش مهندس
 !
 
‏شنیدمکه عمل کرده دماغش
 
 
‏خبر داری از احوالش مهندس؟!
 
   
 *** 
 
‏شنیدم بعد تنظیمات بینی
 
 
‏بهش میگن همه خانوممهندس
!  
 
‏شنیدم بچه زاییده دوباره
 
 
‏بگو هشتا کمه خانوممهندس!؟
 
 ... 
 
‏سرت رو درد آوردم من مهندس
 !
 
‏سخن از هر دریاومد مهندس
 !
 
‏یکی سیگار میخواد اون سمت دکه
 
 
‏برو که مشتری اومد مهندس!

{#emotions_dlg.e3}{#emotions_dlg.e13}

/ 10 نظر / 8 بازدید
فلامینگو

همین مونده که فردا پس فردا مهندس بشه فحش. مثلا طرف تو دعوا بهو برگرده بگه " مرتیکه ی مهندس! "

نازنین

[قهقهه][خنده] راست میگی حورا جون. به هر ننه قمری میگن مهندس و دکتر. ادم حالش بهم میخوره

روی رد رویاها ...

حسین همه ام بود ... افسوس بر نتابیدیم بودنش را ... و حالا در نبودش مدح و ستایشمان یکدم قطع نمی شود در رسایش... یادش سبز که بی او شعر برای ام " بود " ندارد !

مژگان

سلام حورا جان خوبی؟ خیلی باحال بود[خنده]ولی یه جورایی هم[نگران]آره به همه دارن میگن مهندس حالا ...... موفق باشید دوست خوبم[گل]

الهام

واقعا که وضعیتمون شده=[خنده]+[گریه]

زهرا

خیلی خوب بود... تقریبا و متاسفانه با همه آیتم ها موافقم!

فاطمه

سلام گلی. ممنون که اسمم رو پایین شعر گذاشتی! کلی ذوقیدم! در باب مهندس هم دس رو دلم نذار که.....

چیهیلک

به رئیس جمهور هم مهندس گویند! اینو دیگه چطور می خواین تحمل کنید؟[نیشخند]