بگو سیب!

لذت بردم از خواندن این شعر مرتضی محمودی:

من آدم
تو حوا
بیا
جهانی دیگر آغاز کنیم!
لبخند بزن
بگو سیـــــــــــــــــب...!

 

وقتی میرسی به لبخند بزن، بگو سیب! ناگهان وزن و سیاق باعث میشه لبخند بزنی! هر چند دلت خیلی گرفته باشه، هر چند دلت یک آسمون بارون بخواد، هر چند ....

/ 4 نظر / 29 بازدید
الهام

منو یاد عکس انداختن و لبخند تو عکس میندازه سیب.....[لبخند]

غزال- روزشمار

خوبی حورا جان خیلی ئدلم برات تنگ شده بود بدون به یادت هستم خوبی خوشی؟ اوضاع زندگی رو به راه هست

چیهیلک

سیب! سلام!

رویا

کاش می شد جهانی دیگر اغاز کر د.تنها با سیبی و لبخندی[نگران]