زندگی از دیدی دیگر!

خدایا! ازت ممنونم که 29 سال  مرا از نعمت داشتن پدری خوب و دلسوز و مهربان برخوردار کردی.

خدایا! ازت ممنونم که باعث شدی یک سال پیش بیماری پدرم به صورت خیلی خیلی اتفاقی شناسایی شود و پدرم را چند ماهی بیشتر کنارمان داشته باشیم. گرچه حکمتت این بود که پدرم پس از درمان موفق سرطان (که بیشتر شبیه معجزه بود تا واقعیت) و به دلیل اشتباه غیر قابل باور پزشک جراح (که همه او را پروفسور می نامند) از پیشمان برود.

خدایا به خاطر خیلی چیزهای دیگر ازت ممنونم....

خدایا ازت ممنونم که کمکم کردی در اولین روز پدری که پدرم از میانمان رفته، با در آغوش گرفتن فرشته تازه به دنیا آمده ای، آرامشی از سوی تو هدیه بگیرم.

/ 3 نظر / 31 بازدید
مهسا

چه دید قشنگی دارید به زندگی...

m

خدا رحمت کنه پدر رو و کوچولو رو براتون نگه داره !

الهام

دید قشنگیه! نی نی کی دنیا آمده؟!