زنده باش !!

به سان رود كه در نشيب دره ،

سر به سنگ مي زند ،

 رونده باش .

 اميد هيچ معجزه اي ز مرده نيست ،

 زنده باش !!

                                                  هوشنگ ابتهاج

/ 0 نظر / 6 بازدید