سه چیز مهم در زندگی

Three things in life that are never certain


-Dreams
-Success
-Fortune


Three things in life that,one gone never come back


-Time
-Words
-Opportunity


Three things in life that can destroy a man/woman


-Alcohol
-Pride
-Anger


Three things that make a man/woman


-Hard work
-Sincerity
-Commitment


Three things in life that are most valuable


-Love
-Self-confidence
-Friends


Three things in life that may never be lost


-Peace
-Hope
-Honesty

 

 

سه چیز در زندگی پایدار نیستند.

رویاها

موفقیت ها

شانس

سه چیز در زندگی قابل برگشت نیستند.

زمان

کلمات

موقعیت

سه چیز در زندگی انسان را خراب می کنند.

الکل

غرور

عصبانیت

سه چیز انسانها رو می سازند.

کار سخت

صدق و صفا

تعهد

سه چیز د زندگی خیلی با ارزش هستند.

عشق

اعتماد به نفس

دوستان

سه چیز در زندگی هستند که نباید از بین بروند.

آرامش

امید

صداقت

 

/ 4 نظر / 15 بازدید
غزال- روز شمار غربت

فوق العاده و حقیقت بودن ای کاش میتونستیم همیشه اینا روبه خاطر داشته باشیم

الهام

گرچه مطالب خوبی مینویسی ولی دیگه وبلاگت مثل قبل جذاب نیست!!!!!!!!!!!!! از خودت احساس خودت روزای خودت بنویس[لبخند]

قطره باران

خیلی جالب بود....کاش این نکات همیشه یادمون بمونن...