آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند

آیا بود که گوشه چشمی به ما کنند

/ 4 نظر / 6 بازدید
نازنين

اگر منظورت ذات همايونی ماست که بـــــــــــــــــله! شود خوب هم شود! بيا اينم گوشه ی چشم :

الهام

منظورت من بودم؟!! آره بابا ما که همش نگاهمون به شماست بیشتر از یه گوشه چشم بهت توجه داره حواستو جمع کن ببینی شاکر!!!!

نازنين

خيلی زيبا شده اينجا ... کسی از من نظر نخواست البته ولی ميشه برف نياد؟ اين ستاره بارونيه هم يه ذره disturb میکنه حواس آدمو جوجو! ولی اون header خيلی زيباست...