پاسخ

هیچ می دانی چرا چون موج
در گریز از خویشتن پیوسته می کاهم ؟
 زان که بر این پرده ی تاریک این خاموشی نزدیک
 آنچه می خواهم نمی بینم
و آنچه می بینم نمی خواهم


                                                                           شفیعی کدکنی (م.سرشک)

/ 1 نظر / 7 بازدید

وبلاگ قشنگی داری... ممنون که به من سر زدی... کاش انسان توانايی فراموشی را داشت... همه ی چيز هايی که فراموش می کنيم خارج از اراده ی ماست...