تصادف باور نکردنی

روزی مردی به سفر میرود و به محض ورود به اتاق هتل ، متوجهمیشود که هتل به کامپیوتر مجهز است .

 تصمیممیگیرد به همسرش ایمیل بزند . نامه را مینویسد اما در تایپادرس دچار اشتباه میشود و بدون اینکه متوجه شودنامه را میفرستد .

 در این ضمن در گوشه ای دیگر از این کرهخاکی ، زنی که تازه از مراسم خاک سپاریهمسرش به خانه باز گشته بود با این فکر که شاید تسلیتی ازدوستان یا اشنایان داشته باشه به سراغکامپیوتر میرود تا ایمیل های خود را چک کند .

 اما پس ازخواندن اولین نامه غش میکند و بر زمین می افتد . پسراو با هول و هراس به سمت اتاق مادرش میرود و مادرش را برنقش زمین میبیند و در همان حال چشمش بهصفحه مانیتور می افتد:

گیرنده : همسر عزیزم
موضوع : منرسیدم

میدونم که از گرفتن این نامه حسابی غافلگیر شدی . راستشآنها اینجا کامپیوتر دارند و هر کس به اینجا می ادمیتونه برای عزیزانش نامه بفرسته . من همین الان رسیدم وهمه چیز را چک کردم .

همه چیز برای ورود تو  روبراهه . فردا میبینمت . امیدوارم سفر تو هم مثل سفر من بی خطر باشه . وای چه قدر اینجا گرمه .

 

شیطان

/ 2 نظر / 6 بازدید
مژگان

سلام خوب هستید؟ خوشحال میشم بهم سر بزنید آپم[لبخند] متنتونم خیلی خیلی قشنگ بود[دست][دست][گل][گل]