حسرت نبرم به خواب آن مرداب

                  كارام درون دشت خفته است

                                دريایم و نيست باكم از طوفان

                                                           دريا همه شب خوابش آشفته است

/ 1 نظر / 7 بازدید
کبريايی

ما زنده به آنيم که آرام نگيريم موجيم که آسودگی ما عدم ماست