شکسپیر:

 فراموش کن چیزی رو که نمی تونی بدست بیاری ،

وبدست بیاور چیزی رو که نمی تونی فراموشش کنی.

خیانت تنها این نیست که شب را با دیگری بگذرانی ... خیانت میتواند دروغ دوست داشتن باشد ! خیانت تنها این نیست که دستت را در خفا در دست دیگری بگذاری ... خیانت میتواند جاری کردن اشک بر دیدگان معصومی باشد.

/ 2 نظر / 6 بازدید
الهام

[گریه][گریه][گریه] [گریه][گریه][گریه][گریه] [گریه][گریه][گریه][گریه][گریه] [زبان][خجالت] جو گیر خودتی!خوب راست میگم![گریه]

کو پو

دلتنگ شدم و البته یک دلتنگی همراه با تفکر و البته سپاس..... http://www.theatermoghavemat.ir/note/1387/02/post_19.php