رجب

ماه مبارک رجب آمده تا دلهای مجذوب را به ميهمانی شعبان ببرد.

رجب واقعاً ماه خداست. ماهی که تلنگری به دلت مي خورد که معبودت را چگونه می پرستی و....

خوشا به حال آنان که رجب را از پيشگاه معبود شروع کردند و به سوی نور شتافتند.

رجب که می رسد رمضان را نزدیکتر می توان حس کرد و همین طور نیمه شعبان را. و هر شب می تواند قدر تو باشد.

/ 0 نظر / 10 بازدید