شهر جدید 1

سلام. بالاخره مستقر شدیم!

بامداد روز یکشنبه گذشته سفر ما شروع شد. پرواز ما مستقیم نبود و لذا حدود شش ساعت در فرودگاه استانبول در سالن ترانزیت بودیم. البته فرودگاه استانبول آن قدر بزرگ است که حتی سالن ترانزیت آن هم جای مناسبی برای گذراندن شش ساعت است! چون شب را نخوابیده بودیم و البته چند شب قبل از آن را هم خواب آرامی نداشتیم خیلی خسته بودیم و چون علیرضا در کالسکه اش خواب بود ما هم نوبتی خوابیدیم!! آن هم توی یک کافه!! در حالت نشسته!! البته میشد روی نیمکتها هم دراز کشید ولی میترسیدیم خیلی بخوابیم!! هر کدام یک ساعتی خوابیدیم! :))

هر دو پروازمان با هواپیمایی ترکیش ایر بود. چه مهمانداران مهربان و خوش اخلاقی داشتند.... رفتارشان از مهمانداران هواپیمایی های ایرانی خیلی بهتر بود. پذیرایی شان هم خوب بود.

علیرضا بیدار شد. لپتاپ ام را تصاحب کرده است کاملا!! لذا الان میاد منو میکشه!! بقیه اش را بعدا مینویسم!!

/ 1 نظر / 2 بازدید
الهام

خوب به سلامتی..... تا آمدم بخوانم که تمام شد:))) امیدوارم وقت کنی بیشتر از قبل بنویسی....