نیایش-شهید چمران

نیایش ،  راز و نیاز درونی انسان است با کمال مطلق

کشش روح است بسوی کانون غیر مادی جهان

پرواز انسان است بسوی پروردگار عالم

نیایش منحصر به انسان نیست

تمام موجودات عالم

در نیایشی بزرگ شرکت دارند

هر یک به زبان خود

خدا را تسبیح می کنند

شعله شمع خود نیایشی است

و سوختن پروانه نیایشی دیگر....

خنده معصوم کودک نیایشی است

و مهر پاک مادر نیایشی دیگر....

نیایش، مسیر روحانی  مکاشفه درونی است،

که در آن عصاره وجود آدمی می جوشد،

می سوزد،

بروح مبدل می شود

بفراخنای عالم هستی بالا میرود

و در وجود کل، حل می گردد

نیایش ، لطیف ترین و عمیق ترین نیاز فطری قلب است،

هنگام نیایش

پرده های ضخیم عالم محسوسات

از روی قلب به کناری می رود

و مشعل فروزان روح آدمی

نورافشانی می کند

در میان نیایش ها

نیایش عشاق ، شوری دیگر دارد

در میان عشاق عالم نیز ،

علی ، جایگاه خاصی دارد .....

.....و دعای کمیل

شراره های آتشی است که از قلب و روح علی برخاسته ....

(شهید چمران - مقدمه ترجمه دعای کمیل)

 

/ 0 نظر / 11 بازدید