که به غیر از انسان هیچ چیز ارزان نیست!

دشتها آلوده ست
در لجنزار گل لاله نخواهد رویید
در هوای عفن آواز پرستو به چه کارت آید ؟
فکر نان باید کرد
و هوایی که در آن
نفسی تازه کنیم
گل گندم خوب است
گل خوبی زیباست
ای دریغا که همه مزرعه دلها را
علف هرزه کین پوشانده ست
هیچکس فکر نکرد
که در آبادی ویران شده دیگر نان نیست
و همه مردم شهر
بانگ برداشته اند
که چرا سیمان نیست
و کسی فکر نکرد
که چرا ایمان نیست
و زمانی شده است
که به غیر از انسان
هیچ چیز ارزان نیست!
(حمید مصدق)

/ 5 نظر / 16 بازدید
هما

روزگار ما به اینجا رسیده.... مرسی که به من سر زدی .[لبخند]

نازنین

افرین به تو با این شعر قشنگت

فاطمه.ک.آ

ای بابا!حالا که دارن تو هر کوی وبرزنی سیب زمینی رایگان توزیع می کنن!!!!!!!!!!!!!انسانو ول کن...سیب زمینی رو بچسب![شیطان] البته عبارت بالا کاملا شوخی بود.هیچ گونه منظور سیاسی و غیر سیاسی هم نداشتیما!![اضطراب] بگذریم...ایام به کامت[ماچ]