ساده است ستايش گلی،

                            چيدنش

                                    و از ياد بردن که آبش بايد داد

بعضی وقت ها چه راحت دلم ميشکنه! آخه چرا؟؟؟

امشب نمی دونم چه اتّفاقی برام افتاده، فقط می دونم که دلم گرفته، دلم برای خودم، اون خود ساده و روراست، تنگ شده، بی دليل!

۱۰ روز از ماه رمضان هم گذشت، امّا...

ای دل غمديده حالت به شود دل بد مکن.....

/ 0 نظر / 8 بازدید