به بهانه سالروز بازگشت آزادگان سرافراز به ميهن

روز ٢٦ مرداد سال ١٣٦۹، ميهن اسلامي شاهد حضور آزادگان سرافرازي بود که پس از سال ها اسارت در زندان ها و اسارتگاههاي مخوف رژيم بعث عراق، قدم به خاک پاک ميهن اسلامي خود گذاشتند. در اين ميان ستاد رسيدگي به امور آزادگان که در ٢٢ مرداد ٦۹ تشکيل شده بود و به تبادل انبوه اسرا پرداخت. اين ستاد با مساعدت و همراهي ديگر دستگاه ها، تبادل حدود چهل هزار آزاده را انجام داد.

صدام در فکر الحاق کويت بعنوان استان نوزدهم به عراق بود و برايکاهش فشار افکار عمومي تهييج مردم عراق به همراهي اش در يورش به کويت و گرفتن ژستحسن نيت درخواست تبادل اسراء را به جمهوري اسلامي ايران پيشنهاد کرد،و امروز یادآور بازگشت غرور آفرین مردان و زنان آزاده ای است که پس از تحمل سال ها شکنجه و دوری از عزیزان خویش، به وطن بازگشتند و به انتظار میلیون ها ایرانی پایان دادند. در این روز، شکیبایی مادران، پدران، همسران و فرزندان این آزاد مردان به بار نشست و سال های نگرانی و شوق دیدار به پایان رسید  و وعده الهی تحقق یافت: «و بشر الصابرین».

 

/ 0 نظر / 10 بازدید