به آرامی آغاز به مردن می‌کنی!

شعرى از پابلو نرودا

ترجمه احمد شاملو

به آرامی آغاز بهمردن می‌کنی
اگر سفر نکنی،
اگر کتابی نخوانی،
اگر به اصوات زندگی گوشندهی،
اگر از خودت قدردانی نکنی.


به آرامی آغاز به مردن می‌کنی
زمانی که خودباوری را در خودت بکشی،
وقتی نگذاری دیگران به تو کمک کنند.


به آرامی آغاز به مردن می‌کنی
اگر برده‏ی عادات خود شوی،
اگر همیشهاز یک راه تکراری بروی ...

اگر روزمرّگی را تغییر ندهی
اگر رنگ‏های متفاوت بهتن نکنی،
یا اگر با افراد ناشناس صحبت نکنی.

تو به آرامی آغاز به مردنمی‏کنی
اگر از شور و حرارت،
از احساسات سرکش،
و از چیزهایی که چشمانترا به درخشش وامی‌دارند،
و ضربان قلبت را تندتر می‌کنند،
دوری کنی . . .

تو به آرامی آغاز به مردن می‌کنی
اگر هنگامی که با شغلت،‌ یا عشقت شادنیستی، آن را عوض نکنی،
اگر برای مطمئن در نامطمئن خطر نکنی،
اگر ورایرویاها نروی،
اگر به خودت اجازه ندهی
که حداقل یک بار در تمام زندگی‏ات
ورای مصلحت‌اندیشی بروی . . .

 

-
امروز زندگی را آغاز کن!

امروزمخاطره کن!

امروز کاری کن!

نگذار که به آرامی بمیری!

/ 3 نظر / 7 بازدید
محمد

سلاااااااااام روزهای زمستونتون گرم باشه جالب بود[ماچ][چشمک]

مهدی

یه سریم به ما بزنین

سلام [لبخند]خیلی قشنگ بود [گل]