حرف های ناگفتنی

من می نویسم:

تو بخوان تمام حرف هایی که گفتنی نیست.

تمام حرف هایی که شاید تا ابد روی قلبم سنگینی کند.

من می نویسم .........

تو بخوان ...............

/ 1 نظر / 6 بازدید
الهام

خوندم.اینم جوابت:" " اگه راست میگی حالا تو بخوان!