کوچه

بی تو مهتاب شبی باز از آن کوچه گذشتم
همه تن چشم شدم خیره به دنبال تو گشتم
شوق دیدار تو لبریز شد از جام وجودم
شدم آن عاشق دیوانه که بودم


در نهانخانه جانم گل یاد تو درخشید
باغ صد خاطره خندید
عطر صد خاطره پیچید


 یادم آمد که شبی با هم از آن کوچه گذشتیم
پر گشودیم و درآن خلوت دلخواسته گشتیم
 ساعتی بر لب آن جوی نشستیم
تو همه راز جهان ریخته در چشم سیاهت
من همه محو تماشای نگاهت


آسمان صاف و شب آرام
بخت خندان و زمان رام
خوشه ماه فرو ریخته در آب
شاخه ها دست بر آورده به مهتاب
شب و صحرا و گل و سنگ
 همه دل داده به آواز شباهنگ


یادم اید تو به من گفتی از این عشق حذر کن
لحظه ای چند بر این آب نظر کن
آب ایینه عشق گذران است
تو که امروز نگاهت به نگاهی نگران است
باش فردا که دلت با دگران است
تا فراموش کنی چندی از این شهر سفر کن


با تو گفتم حذر از عشق ؟ ندانم
سفر از پیش تو ؟ هرگز نتوانم
روز اول که دل من به تمنای تو پر زد
چون کبوتر لب بام تو نشستم
 تو به من سنگ زدی من نه رمیدم نه گسستم
بازگفتم که تو صیادی و من آهوی دشتم
تا به دام تو در افتم همه جا گشتم و گشتم
حذر از عشق ندانم
سفر از پیش تو هرگز نتوانم نتوانم


اشکی از شاخه فرو ریخت
مرغ شب ناله تلخی زد و بگریخت
اشک در چشم تو لرزید
ماه بر عشق تو خندید
یادم اید که دگر از تو جوابی نشنیدم
پای دردامن اندوه کشیدم
نگسستم نرمیدم


رفت در ظلمت غم آن شب و شبهای دگر هم
نه گرفتی دگر از عاشق آزرده خبر هم
 نه کنی دیگر از آن کوچه گذر هم
بی تو اما به چه حالی من از آن کوچه گذشتم

/ 5 نظر / 6 بازدید
لب خاموش

خداوند وقتي بندگانش را مي آفريد ....با پري از مرغ پر طلا ....با قلم نوك طلا بروي پيشانيشان نوشت قصه ي خوب سرنوشت اما نوبت به ما كه رسيد ....مرغ پر طلا پريد ....قلم نوك طلا شكست و خداوند پري از مرغ غم گرفت و بروي پيشانيم نوشت قصه ي تلخ سرنوشت *=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=* سلام دوست من وبلاگم بروز شده و تورا من چشم در راهم يا حق

محيا

کاش می شد خويشتن را بشکنيم يک شب اين تنديس من را بشکنيم آسمان دوستی آبی تر است شب در اين آئينه مهتابی تر است من نمی گويم کسی بی درد نيست هر کسی دردی ندارد مرد نيست.......... شعرت فوق العاده است

غريبه

قربونت برم که اينقدر گلی فدای شعرت با شاعرش با تو که يادشو زنده کردی

خودم!!

به غريبه: من شما رو ميشناسم؟؟

من

منو ياد خواب گاه دانشجوييم انداختيد اخه ما همش اينو ميخونديمو