خدايا، ممنونم....

خدايا، خدای مهربونی که هميشه هوای منو داشتی و داری، خجالت می کشم که باز چيزی بخوام، چون از اون چيزايی که به من دادی خوب استفاده نمی کنم، چون هر چيزی که خواستم و به من ندادی بعدها فهميدم که به ضررم بوده، چون هميشه بهترين ها رو بهم دادی، و من از قدرنشناس ترين بنده های تو هستم....

خدايا، از تو ميخوام که کمکم کنی که اونی باشم که تو ميخوای، شايد به اين زوديها نتونم، امّا سعيم رو می کنم، سعی می کنم.

خدايا، يک بار ديگه از چيزايی که به من دادی و لياقت هيچ کدومشونو نداشتم از تو تشکّر می کنم، از اينکه تو اين شش ماه کمکم کردی هزار بار، هزار بار، هزار بار ممنونم.

ممنونم، ممنونم،ممنونم.....

01.gif

/ 1 نظر / 7 بازدید
سونا

سلام حورا جون.چقدر قشنگ دعا کردی! منم با تو دعا کردم و آمین گفتم!