دسته بندی انسانها در چهار دسته !

دکتر علی شریعتی انسانها را بهچهار دسته عمده تقسیم کرده است  
 
  آنانی که وقتی هستند هستند وقتی که نیستند هم نیستند
 عمده آدمها . حضورشان مبتنی به فیزیک است . تنها با لمس ابعاد جسمانی آنهاست که قابل فهم میشوند . بنابراین اینان تنها هویتجسمی دارند.

 
آنانی که وقتی هستند نیستند وقتی کهنیستند هم نیستند
مردگانی متحرک در جهان . خود فروختگانی که هویتشان را به ازای چیزی فانی واگذاشته اند . بی شخصیت اند و بی اعتبار . هرگز به چشم نمی آیند . مرده و زنده اشان یکی است.

 
آنانی که وقتی هستند هستند وقتی کهنیستند هم هستند
 آدمهای معتبر و با شخصیت . کسانی که در بودنشان سرشار از حضورند و در نبودنشان هم تاثیرشان را می گذارند . کسانی که هماره به خاطر ما می مانند . دوستشان داریم و برایشان ارزش و احترام قائلیم.

 
آنانی که وقتی هستند نیستند و وقتی که نیستند هستند
شگفت انگیز ترین آدمها . در زمان بودشان چنان قدرتمند و با شکوه اند که ما نمیتوانیم حضورشان را دریابیم . اما وقتی که از پیش ما میروند نرم نرم آهسته آهسته درک میکنیم . باز می شناسیم . می فهمیم که آنان چه بودند . چه می گفتند و چه می خواستند . ما همیشه عاشق این آدمها هستیم . هزار حرف داریم برایشان . اما وقتی در برابرشان قرار می گیریم . قفل بر زبانمان می زنند . اختیار از ما سلب میشود . سکوت می کنیم و غرق در حضور آنان مست می شویم . و درست در زمانی که می روند یادمان می آید که چه حرفها داشتیم و نگفتیم . شاید تعداد اینها در زندگی هر کدام از ما به تعداد انگشتان دست هم نرسد  .
/ 3 نظر / 10 بازدید
کبريايی

گروه ۳ و ۴ می توانند اشتراک داشته باشند يعنی کسانی که وقتی هستند سرشار از حضورند (۳) ولی ما نمیتوانیم حضورشان را دریابیم (۴) و وقتی نيستند در نبودنشان هم تاثیرشان را می گذارند (۳) ولی در عین حال وقتی که از پیش ما میروند آهسته آهسته درک میکنیم . باز می شناسیم . می فهمیم که آنان چه بودند . چه می گفتند و چه می خواستند.... (۴)

نازنين

خيلی قشنگ بود عزيزم!

نازنين

کلا که وبلاگت خيلی قشنگه عزيزم ... خيلی هم آموزنده است...میگم يه ذره هم از خودت و زندگی و اينا بنويس.. آخه من اينور آب دلم واسه حورام تنگ ميشه خوب!!!