ماهی و آب

ماهی به آب گفت: تو نمیتونی اشکای منو ببینی , چون من توی آبم...

آب جواب داد اما من میتونم اشکای تو رو احساس کنم

چون تو توی قلب منی....

/ 1 نظر / 5 بازدید