فرياد هاي خاموشي

دريا، - صبور وسنگين -

مي خواند و مي نوشت

- "... من خواب نيستم !

خاموش اگر نشستم ،

مرداب نيستم !

روزي كه برخروشم و زنجير بگسلم

روشن شود كه آتشم و آب نيستم !"

                                                                                         فریدون مشیری

/ 3 نظر / 7 بازدید

اجازه؟ یک سوال! اینجا weblog شماست يا فریدون مشیری؟

aava-ye-daroon

ma zire nazare fereidoon moshiri kar mikonim va mojavvez darim

مبهوت

سلام یک سری به اینجا بزن! آشناست! http://farzanegan313.persianblog.ir