عصر عاشورا

استاد فرشچيان و تابلوی عصر عاشورا:

http://www.asreashoora.com/neveshtar/farshchian.htm

از ميان گفتگو با استاد محمود فرشچيان:

تابلوي عصر عاشورا مشهورترين اثر شماست. تاثيري كه اين تابلو بر روح و جان بيننده دارد شگفت‌انگيز است. بسياري از مردم فضاي روحاني اين اثر را به خوبي مي‌شناسند و حتي زماني كه از واقعه كربلا سخن به ميان مي‌آيد در ذهن شنونده اين تصوير تداعي مي‌شود. نزديك به 30 سال از اتمام اين تابلو مي‌گذرد مي‌خواهم پس از 30 سال شما از اين تابلو بگوييد.
• اين تابلو به همراه 9 اثر ديگر به موزه آستان قدس رضوي اهدا شده است چرا كه من حضرت رضا (ع) را صاحب اين آثار مي‌دانم و الان كه پس از 30 سال به اين اثر نگاه مي‌كنم مي‌بينم كه اگر مي‌خواستم اين تابلو را امروز بكشم باز هم همين تابلو به وجود مي‌آمد، بدون هيچ تغييري.

 يعني اگر الان مي‌خواستيد§ اين تابلو را بكشيد هيچ تغييري در آن نمي‌داديد؟
• نه. كوچكترين تغييري داده نمي‌شد. پس از 30 سال باز هم همين را مي‌كشيدم.

 چه چيزي را باعث اين§ همه تاثيرگذاري مي‌دانيد؟
• براي كسي كه به اين تابلو نگاه مي‌كند مايه اصلي تصويرگرايي ديده نمي‌شود جايش خالي است. و آن غيبت امام (ع) است حضرت امام حسين (ع) كه محور اصلي اين تابلوست در اين اثر ديده نمي‌شوند. اگر حضرت امام حسين (ع) را تصوير مي‌كردم اين تاثيرگذاري كه شما مي‌گوييد ديگر وجود نداشت.

/ 0 نظر / 7 بازدید