شاید...

شاید این جمعه بیاید، شاید.

                  پرده از چهره گشاید، شاید.

/ 1 نظر / 6 بازدید
فاطمه دهقان

سلام خیلی با حال بود.