۱۸ تير

هشت سال از "18 تير " گذشت، با همه تحليل هايی که انجام شد و يا نشد. آيا کسانی که آتش بيار معرکه بودند بهايی هم پرداختند؟ آيا کسی غير از "دانشجو" بهايی پرداخت؟ آيا "دانشجو" بود که "18 تير" را رقم زد؟ يا اينکه "18 تير" دانشجو را رقم زد؟!!! اصلاً هيچ معلوم هست که کی به کيه؟!!! چرا تيتر صفحه اوّل بسياری از روزنامه های امروز به خبر فارغ التحصيلی دانشجويان خارجی دانشگاه های ايران مربوط می شد؟!!!! يعنی سال های قبل از اين اتّفاقات نمی افتاد؟! يا 400 نفر تعداد زياديه؟ يا اينکه فقط در کشور ما دانشجوی خارجی هست؟!! يا اصلاً به خاطر سطح علمی اينجاست که ما دانشجوی خارجی داريم؟ الان خيلی بايد خوشحال باشيم؟ پس چرا من اصلاً خوشحال نيستم؟ به نظر شما من غير طبيعی هستم يا روزنامه هايی که تو روز 18 تير به جای پرداختن به خيلی چيز های مهم، مثل آسيب هايی که 18 تير بر رسانه، دانشگاه، دانشجو، اعتماد، اعتراض، نقش وزارت کشور و نيروی انتظامی تو روز هايی مثل 18 تير، و خيلی چيز های ديگه مثل امير کبير امروز گذاشت، از يک جشن خيلی معمولی حرف می زنند؟

شايد اين يک فراموشی اختياری است، شايد هم برای اين است که همه از اين بحث ها خسته شده اند. شايد هم برای به حاشيه سپردن چيز هايی است که در زمان حال اتفاق می افتد، و هزار تا شايد ديگه....!!!!( اينجاست که نسبيت رو خوب حس می کنم!!!! و عدم قطعيت رو!)

به خبرنگاران خارجی اجازه حضور در نمايشگاه پوشش اسلامی بانوان داده شد ولی به داخلی ها نه!!!

چرا فتح و حماس اين قدر درگيری دارند؟ اون هم بعد از اون همه مذاکره؟ چرا حماس کوتاه اومد؟ با اينکه انتخابات حق رو به اونها می داد. کاش می دونستم!

چرا فؤاد سينيوره اينجوريه؟!! من اصلاً درکش نمی کنم!!! چرا لبنان با اون همه سختی، جنگ 33 روزه، ترور رفیق حریری، احتمال جاسوس بودن پسرش، زخم هايی که هنوز رو تن جنوب باقی مونده و خواهد موند، باز هم شاهد درگيری سياسی و تنشه؟ چيزی جز ردپای مداخله خارجی ميتونه دليلش باشه؟

چرا با اينکه اين موضوعات به چند هفته پيش مربوط می شن، امشب بايد به ذهن من بيان؟!! آيا به دليل فرار کردن از سميناره؟ خنده داره!!!! می ترسم که بعداً گريه دار بشه!!

چرا من امشب فکرم به همه چيز مشغوله جز به ارائه سمينار؟؟؟ چرا به جای اينکه کارای سمينارم رو انجام بدم، اين قدر فکر می کنم به همه چيز؟!!!!!

يک بهانه ديگه برای اينکه کارای سمينارم رو انجام ندم!!: يکی از دوستانم دکترا قبول شد! همين الان فهميدم! آدم پرتلاشيه، مبارکش باشه!

اصلاً می دونيد چرا اينقدر حرف زدم؟ اون هم در مورد چيز های خيلی بی ربط؟ دليلش فقط يک چيز می تونه باشه!

 

 

 

 

 

 

 

/ 3 نظر / 7 بازدید
صديقه

شايدم چون تو هم دچار فراموشی خودخواسته شدی؟ شايدم چون همه ما دچار اين نوع فراموشی شديم و انسانيت رو از يادمون رفته؟شايدم چون...

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ اون يک دليل چی بود؟

الهام

ki PHD ghabul shodeeeeeeeeeeeeeee?????????????!!!!!!!!!