آوای درون

نو کردن هر بنایی، مقدمه اش ویران کردن سابقه است.

نقل از وبلاگ آقای کوچک

۱۳۸٩/٧/٧ | ۱٠:٢٤ ‎ق.ظ | آوای درون | نظرات () |

زندگی یک مسابقه و رقابت نیست .پس دلیلی هم برای مقایسه خودت با دیگران وجود ندارد.

آنان که طمع کارند برای پر کردن احساس تهی بودنشان بارها و وزنه ها را با خود حمل میکنند.

زندگی یعنی آموختن صلح. صلح با دیگران نه، با خودت.

۱۳۸۸/٧/۱٤ | ۸:۱٠ ‎ق.ظ | آوای درون | نظرات () |

بزرگترین خطر هنگام به وجود آمدن تغییرات، خود تغییرات نیستند بلکه عمل کردن با منطق دیروز است.

پیتردراکر

۱۳۸۸/٦/۳۱ | ۸:۳۸ ‎ق.ظ | آوای درون | نظرات () |

خود را به سوی ماه افکنید حتی اگر به خطا روید میان ستارگان خواهید نشست.

"براون"

۱۳۸۸/٢/٢۳ | ۳:٢۱ ‎ب.ظ | آوای درون | نظرات () |

www . night Skin . ir