آوای درون

امروز صبح دم در مدرسه به پسرم گفتم برو به سلامت، امروز روز خیلی خوبیه! پرسید چرا؟ منظورش این بود که تو برنامه مون چی داریم امروز که خیلی خوبه؟ نجاری یا زبان یا ورزش یا سفال که دوستشون دارم؟ که من از این جوابها نداشتم براش، چون نمیدونم برنامه سه شنبه چیه!! اوه  لذا گفتم چون ناهار سالاد الویه برات گذاشتم که خیلی دوست داری، و خوراکیهای زنگ تفریح هم خیلی خوشمزه اند و فردا هم قراره بری اردو! چه جواب بدی بهش دادم!! تو آن لحظه عجله داشتم و مثل همیشه دیرم شده بود و جوابی تو آستینم نبود! ولی واقعیتش این بود که امروز روز فرد است و هم اتاقی ام عصرها میرود سالن ورزشی شرکت، و میتوانم علیرضا را با خودم ببرم تو اتاقم و به همین خاطر خوشحال بودم! ولی نمیتونستم به پسرم بگم چون هم اتاقی ام بعد از ظهر شرش کم میشه خوشحالم! زبان

چند روز پیش مرخصیهای ساعتی سالانه ام تموم شد!!! البته دیروز فهمیدم. چون سقف اش 120 ساعت در سال است. و تا آخر سال تمام دیر رسیدنها و زود برگشتنهایم از محل کار غیر قابل جبران خواهد بود و کسری کار خواهم خورد! نگران فدای سرم!! اصلا چه بهتر! دیگر استرس نخواهم داشت چون فرم مرخصی ساعتی پر نخواهم کرد و مستقیما از حقوق ام کم خواهد شد! و جنبه خوب ماجرا: مرخصی های روزانه ام از این کمتر نخواهد شد و برایم ذخیره خواهد ماند تا حالشان را ببرم!! از اول سال تا الان حدود 14 روز از مرخصی هایم به خاطر تاخیرهایم پرپر شد، دیگر نمیشود. اصلا خیلی هم خوشحالم. اصلا هم مهم نیست که سیستم حضور و غیاب برایم غیبت رد خواهد کرد و مدیران میفهمند، از حقوقم کسر میشود، ممکن است ذهنیت بدی در موردم ایجاد شود... شیطان

از الان خوشحالم که فردا چهارشنبه است و از فردا عصر تا یکشنبه صبح که میشود سه روز و شانزده ساعت، سر کار نمیروم خنده علیرضا هم خوشحال است که فردا اردو میروند، همسر جان هم خوشحال است که صبح زود بیدارش نمیکنم و میتواند بیشتر بخوابد، اصلا همچین خانواده تعطیلی دوستی هستیم ما زبان

وقتی صفحه ارسال پست جدید را باز کردم قرار نبود اینها را بنویسم، ولی یادم هم نمی آید که چه میخواستم بنویسم!! هر چه بود، با نوشتن حالم بهتر شد. موقع نوشتن هم تصمیمات قبلی ام برای نوشتن به کارم نمی آیند و کلمات همان موقع به انگشتانم جاری میشوند.

به هم ریختگی پست را ببخشایید. به نوشتن احتیاج داشتم! خجالت

۱۳٩٥/٩/٢۳ | ۸:۱۳ ‎ب.ظ | آوای درون | نظرات () |

www . night Skin . ir