دوستان عزیزی که خواننده اینجا هستند و رمز ندارند لطفا برای من کامنت بگذارند. ممنونم.