مشکل معده ام حل نشده باقی است همچنان!!!! راستش را بخواهید دیگر حوصله دکتر رفتن و دارو خوردن ندارم. در این 6-7 سال دو بار آندوسکوپی کرده ام و بارها و بارها دارو مصرف کرده ام. یک بار هم به طب سنتی مراجعه کردم که البته خودشان افتخار ندادند ویزیت کنند و شاگرد بی سوادشان ویزیتم کردند که اصلا و ابدا به درد نخورد!

پزشکی که در دو سه سال اخیر پیشش میرفتم تا یک ماه دیگه نیست و مسافرت رفته. ناراحت

چه کنم به نظر شما؟