اوضاع معده ام بهتر است خدا را شکر.... کیلوهای کم شده در حال بازگشت می باشند!!! من از آن دسته آدمهایی هستم که هییییچ وقت رژیم نگرفته ام! و کم شدن وزنم به خاطر شرایط جسمی و روحی ام بوده است و لاغیر! :)

چند بیت از سعدی!:

تو شبی در انتظاری ننشسته ای چه دانی/که چه شب گذشت بر منتظران ناشکیبت

تو خود ای شب جدایی چه شبی بدین درازی/بگذر که جان سعدی بگداخت از نهیبت

 

هیچ وقت از اشعار عطار و باباطاهر و مولانا خوشم نیامده! اما اشعار حافظ و سعدی و فردوسی را دوست میدارم! از بین جدیدترها هم شعرهای قیصر و مشیری را بیشتر از بقیه!

چقدر اردیبهشت زیباست. وقتی شبها هوا خنک میشود و صبحها با آواز پرندگان از خواب بیدار میشوی. وقتی بوته ها پر از گلهای رنگارنگ میشوند و آسمان زیباست....

دل نگران یکی از دوستانم هستم. دعا کنید مشکلش حل شود. کاری جز دعا از من برنمی آید....

علیرضا هم این روزها فقط به این امید غذاهایش را میخورد که بزرگتر شود و برایش دوچرخه بخریم!!! خیلی خوشحالم که آرزوی داشتن چیزی را میکند. تا حالا پیش نیامده بود!