روز پدر را به آقای همسر و همه پدران دلسوز تبریک میگم.... امیدوارم سایه پدرها بالای سر بچه ها مستدام باشه.

امسال فقط به آقای همسر کادوی روز پدر دادم. کادوی پدر آقای همسر را هم گذاشتم به عهده همسر جان...

از اول سال تا به حال چند کتاب خوانده ام که مایه خوشحالی است! آخرینش دزیره بود و قبل از آن حمله هوایی به الولید. در حال حاضر هم احتمالا من زنده ام (اثر معصومه آباد) را دست خواهم گرفت چون نصفه کاره مانده.

چقدر در این هوای گرم تابستان هندوانه می چسپد....