عیدتون مبارک! امیدوارم روحیه خوبی که در ماه رمضان کسب کرده اید تا سال آینده همراهتان باشد....

زمان آدم ها را دگرگون می کند اما تصاویری که از آنها داریم ثابت می ماند، هیچ
چیز دردناک تر از تضاد میان دگرگونی آدمها و ثبات خاطره ها نیست. ( مارسل پروست)

این روزها درگیر این تضاد دردناک هستم! مخصوصا دیروز.... پدرم خیلی ضعیف و نحیف شده. کاش حداقل از آن آدمهایی بود که دردهایش را بیان می کرد.... برای سلامتی پدرم دعا کنید....