فعلا مدتی سر کار نمی روم! (دلیلش بماند برای بعدا!! فقط همین را بگویم که مشکلی با محل کار و رییس و ... برایم پیش نیامده. انشاالله که خیر است! دعا فراموش نشود!) سه هفته، تا آخر ماه رمضان. شاید تمدیدش هم کردم. جالب اینجاست که دلم اصلا برای محل کارم تنگ نشده! حتی برای دادن فرم مرخصی هم دوست نداشتم برم!!!

ماه رمضان چه سریع می گذرد! امروز نیمه ماه است!

ولادت امام حسن را به شما تبریک می گویم.

این روزها و شب ها دعا کردن دوستان (مخصوصا من!) فراموشتان نشود.