بیابان در بیابانم ……پریشان در پریشانی
نگاهم کن به دلجویی ….صدایم کن به مهمانی

 

امشب شب آرزوهاست... دلم خیلی گرفته... توی دلم رو می گردم که ببینم آرزوهام چیه..... خدایا! امشب بهترین ها رو برامون رقم بزن... حتی چیزهایی که به ذهنمون نمیاد، حتی چیزهایی که به نظرمون خوب نمیاد ولی تو میدونی که خوبه ...   میمونم که از خدا چی بخوام که در حد و حدود امشب باشه!! چیزی که واقعا و برای همیشه خوشحالم کنه، چیزی که هیییچ وقت از آرزو کردنش پشیمون نشم، چیزی که هیچ وقت فکر نکنم که چه کم خواسته ام و میتونستم چیز بیشتری بخوام ...

 

التماس دعا!