لذت بردم از خواندن این شعر مرتضی محمودی:

من آدم
تو حوا
بیا
جهانی دیگر آغاز کنیم!
لبخند بزن
بگو سیـــــــــــــــــب...!

 

وقتی میرسی به لبخند بزن، بگو سیب! ناگهان وزن و سیاق باعث میشه لبخند بزنی! هر چند دلت خیلی گرفته باشه، هر چند دلت یک آسمون بارون بخواد، هر چند ....