یک همکار  در شرکت محل کارم داشتم، که گفتم بی هیچ دلیلی با من قهر کرد، اسمش را می گذارم  خانم الف! این خانم الف فوق العاده آدم جالبناکی است!!! همین الان یه چیزی گفت که پشت کامپیوترم ریسه رفتم!

یک همکار جدید به اتاق ما اضافه شده به اسم خانم سین. خانم سین در فرستادن ایمیل ید طولی دارد! ظاهرا ایمیلی به خانم الف فرستاده بود در مورد مصاحبه ای با تهمینه میلانی. خانم الف پس از سوال و جواب در مورد محتوای ایمیل از خانم سین پرسید: "حالا این تهمینه میلانی چه کاره هست؟!" قهقهه 

چند روز پیش اطلاعیه ای برای سفر به عتبات عالیات زده بودند. خانم الف عضو بس . یج بوده و هر سال بابت آن ترفیع رتبه و امتیاز و ... می گیرند. با تعجب پرسید: "عتبات عالیات یعنی کجا؟" بعد از اینکه فهمید عتبات عالیات یعنی کجا پرسید: "با شتر می روند آنجا؟!!!" خنده

من می مانم که باید بخندم یا گریه کنم!