نو کردن هر بنایی، مقدمه اش ویران کردن سابقه است.

نقل از وبلاگ آقای کوچک