ماه رمضان هم دارد به پایان می رسد، اول ماه می گفتم وای چه روزهای طولانی و سختی در پیش داریم ولی الان می گویم کاش این ماه تمام نشود! غصه روزهای بعد از عید فطر را می خورم!! در این ایامی که از ماه رمضان گذشت دو جا افطار دعوت بودیم (غیر از منزل پدر و مادر هایمان!) و یک بار هم مهمان داشتیم (البته مهمانمان فقط یک نفر بود!)

خبر خاصی نیست! ملالی نیست جز دوری دوستان!

دلم یک مسافرت می خواهد، یک مسافرت دو سه روزه به یک جای آرام و دنج و راحت. دلم می خواهد دو سه روزی به هیچ چیز فکر نکنم جز خودم!

خواهر جانم هم امروز ثبت نام دانشگاه دارد، شاید شب بیاید خانه ما. خیالم از بابت قبولی اش در کنکور کارشناسی ارشد راحت شد! کاش خواهر و برادرهای کوچکتر می دانستند چقدر به فکرشان هستیم و آرزومند موفقیتشان. کاش آنها هم به فکر ما بودند و دلسوزی هایمان را درک می کردند.