شادی آفرینی کار

بهترین راه برای به دست آوردن احساس شادی، کار کردن است. نیچه می گوید: انسان تنها مخلوقی است که برای شاد بودن باید خود را هر روز از نو بسازد.

نتیجه یک تحقیقات نشان می دهد که یک زندگی پر مشغله کاری و مسئولیت پذیر به مغز اجازه می دهد که خود را از افسردگی، اضطراب، خشم و کسالت نجات دهد.

منبع: shamimm.ir

 

حالا به نظر شما:

1- کار شادی آفرین است یا مانعی برای فکر کردن به مشکلات؟! اصلا کار شادی افرین است یا درآمدش؟!

2- ارتباط سخن نیچه با مطلب بالا چیست؟؟ آیا تنها برای افزایش مقبولیت نتایج تحقیقات (که معلوم نیست کجا و کی و توسط چه کسی انجام شده) اسمی از نیچه آورده شده است؟

جالب آن است که یکی از بستگان که خانه دار است مدام به من می گوید خوش به حالت که می روی اداره! اما من مدام دارم از محیط کارم شکایت می کنم و غر می زنم!! در عین حال تحمل توی خانه ماندن را برای بیشتر از یک هفته ندارم!!! از طرفی هم به تغییر محل کارم فکر می کنم و از طرفی آرزو می کنم که کاش میشد یک ماه تمام نروم سر کار و تمام کارم باشد پاساژ گردی و خرید و آشپزی و استراحت، و صد البته ساعت نگذاشتن برای بیدار شدن....   

جالب تر آنکه این نوشته توسط دفتر روابط عمومی شرکت محل کارم روی برد نصب شده است!! منظورشان چه بوده است؟! شیطان