کار کردن در یک شرکت مزخرف دولتی (!!) حداقل یک فایده برایم داشت و آن خواندن چندین کتاب بسیار خوب بود.

یکی از بهترین هایشان را همین الان تمام کردم، فوق العاده بود.

"برنده تنهاست" یکی از جدیدترین کتاب های پائولو کوئیلو است، که البته زمین تا آسمان با دیگر کتاب هایش تفاوت دارد. چه از نظر سبک نگارش و چه از لحاظ موضوع. به گفته خودش، این کتاب عکسی فوری از جهانی است که در آن زندگی می کنیم. ماجرا ظرف ٢۴ ساعت در جشنواره فیلم کن اتفاق می افتد، چیزی از ماجرا نمی گویم تا خودتان بخوانید. حدود ۴۵٠ صفحه بیشتر نیست، پایان کتاب هم چیزی در حد شوک است!!

کتاب با این پاراگراف کوتاه به پایان می رسد:

"بله، برنده شد. اما برنده تنها نیست. کابوس هایش تمام شد، فرشته ابرو ضخیم مثل شمع بالای سرش می چرخد و راهی را که باید از این لحظه طی کند، به او یاد خواهد داد."

شگفت آور است که پاراگراف آخر با عنوان کتاب تناقض دارد، شگفت آورتر آن است که برنده ای که از او صحبت شده شخصیتی بسیار خاص دارد، یک قاتل حرفه ای. البته این کتاب اصلا و ابدا یک رمان جنایی نیست.

چیزهای زیادی هست که دوست دارم از این کتاب بگویم، اما اگر خودتان بخوانید خیلی بهتر است!!