دیشب که سر به بالش می گذاشتم با خودم گفتم کاش همون طور که بارون داره همه جا رو تمیز می کنه رحمت خدا هم نازل بشه و این دروغ ها رو با خودش ببره. این روزها حتی وقتی تنهام با خودم بلند حرف می زنم و شکایت های دلم خود به خود به زبونم جاری میشه....

دلم گرفته، خیلی زیاد.

یعنی واقعا مردم نفهمیدند که چهار سال چه دروغ هایی بهشون گفته شد؟ دیروز مدت زیادی فقط تو سایت بانک مرکزی بودم و از دیدن نمودارها و گزارش ها انگشت به دهان مونده بودم! عمق فاجعه رو تا قبل از دیروز نچشیده بودم. دیشب سایت مرکز آمار رو هم چک کردم و در درون گریستم...

نمی تونم آدم های محافظه کاری که حاضر نیستند بینش و نظر خودشون رو تغییر بدند و حقایق رو جوری تفسیر می کنند که با نظراتشون هم خوانی داشته باشه درک نمی کنم.

کاش این یک هفته هم بگذره... یعنی میشه یک هفته دیگه ...؟