١- سلام.

٢- این روزها که می گذرد... هیچ احساس خاصی ندارم!! فقط دوست دارم بگذره!

٣- دارم پایان نامه ام رو می نویسم، کاش زودتر تموم بشه...

۴- تو شرکت، کار جدید، بین آدمای جدید هنوز احساس غریبی می کنم.

۵- کمی خسته ام، فقط کمی.

۶- برای دفاع پایان نامه کمی استرس دارم، می ترسم کسی حرفامو نفهمه، آخه کاری که انجام دادم جدیده و نامانوس....

٧- التماس دعا، نه فقط الان، همیشه.