امروز رفتم کارگزینی شرکتی که قراره توی اون استخدام بشم و مدارکم رو تحویل دادم! بهم گفتند که حدود ۴ تا ۶ هفته دیگه(!!!!) برای مصاحبه اعتقادی و... بهم زنگ میزنند!! چی می پرسند؟! چرا اینقدر طول میکشه؟ بعد از مصاحبه هم ١ ماه طول میکشه تا کارم رو شروع کنم، البته اگر توی مراحل گزینش رد نشم شیطان

هر چی دیرتر بهتر!!! تا اون موقع انشاالله از تزم هم دفاع کردم چشمک