سلام به همه دوستان خوبم لبخند

خوبین؟ رازونیازهاتون قبول حق.

امروز دفاع یکی از همکلاسی هام -سارا- بود. بیست شد! قلب  حسابی ترسیدم!!! کاش کار من هم زودتر تموم بشه......

اما مهمتر از اون! امروز: اولین سالگرد نامزدیمون و همچنین تولد حامد قلب است.

 

شاد باشین