پنجم اسفند روز مهندسی بر تمامی مهندسین پر تلاش این مرز و بوم مبارک باد

   

این روز، سالگرد تولد خواجه نصیر الدین محمد طوسی است.